Εργαστήριο Τομέα Εξελικτικής & Σχολικής Ψυχολογίας

Από το 2006 δημιουργήθηκε μέσα στο Εργαστήριο Ψυχολογίας (αίθ. «Λ. ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ», 416 του 4ου ορόφου του νέου κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής) ένας χώρος παρατήρησης της αλληλεπίδρασης παιδιών και γονέων. Ειδικότερα, ηχομονώθηκε ένα γραφείο διαστάσεων 4,70 Χ 3,50 m και εξοπλίστηκε με τον απαραίτητο εξοπλισμό (κάμερες, μικρόφωνα, μίκτης ήχου και οθόνη προβολής) για την παρατήρηση και βιντεοσκόπηση. Η δυνατότητα αυτή είναι σημαντική για τον Τομέα της Εξελικτικής και Σχολικής Ψυχολογίας, καθώς επιτρέπει την εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών του τομέα στη μέθοδο της άμεσης παρατήρησης και τη διεξαγωγή αντίστοιχων ερευνών.