Πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας στους αποφοίτους ΠΜΣ Σχολικής Ψυχολογίας

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Σύμφωνα με την αρ. 20751/03-11-2021  απόφαση Συγκλήτου,

οι απόφοιτοι/ες των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών :

 

  1.  «Σχολική Ψυχολογία» (Β’ 3601),
  2. «Σχολική και Εξελικτική Ψυχολογία» (1993-2007),
  3. «Σχολική και Εξελικτική Ψυχολογία» (2008-2014)
  4.  «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία - Κατεύθυνση Σχολική Ψυχολογία»

(2015-2019)

μπορούν μετά από αίτησή τους και κατάθεση παραβόλου έξι (06) ευρώ  να λάβουν πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

 

Οι απόφοιτοι/ες μπορούν να συμβουλευτούν τις οδηγίες που περιγράφονται στις χρήσιμες πληροφορίες για αποφοίτους (βλ. εδώ) για την έκδοση πιστοποιητικών.

 

Η καταβολή του χρηματικού ποσού στην Τράπεζα Πειραιώς γίνεται στον λογαριασμό του Α.Π.Θ. με αριθμό:

5272-041780-361 (IBAN: GR87 0172 2720 0052 7204 1780 361)

 

Όσοι /ες διατηρούν τον ιδρυματικό τους λογαριασμό μπορούν να κάνουν την αίτηση μέσω του students.auth.gr

 

Όσοι/ες  δεν μπορούν λόγω παλαιότητας να ενεργοποιήσουν τον ιδρυματικό τους λογαριασμό, μπορούν να αποστείλουν:

  1. Υπεύθυνη Δήλωση μέσω του gov.gr στο οποίο θα δηλώνουν τον τίτλο ΠΜΣ που έλαβαν και το έτος αποφοίτησης
  1. Την απόδειξη κατάθεσης παραβόλου

 στο info@psy.auth.gr