Π.Μ.Σ. «Κοινωνική Ψυχολογία: Μέθοδοι Έρευνας και Εφαρμογές στην Κοινότητα» - Ημερομηνία εισιτήριων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Οι εισιτήριες εξετάσεις του παραπάνω μεταπτυχιακού στο μάθημα: «Κοινωνική Ψυχολογία» θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 11:00–13:00, στο Κεντρικό Αμφιθέατρο της Φιλοσοφικής Σχολής (ισόγειο παλαιού κτιρίου).

Οι υποψήφιες/οι παρακαλούνται να βρίσκονται στο χώρο της εξέτασης μία (1) ώρα νωρίτερα, έχοντας μαζί τους (α) την αστυνομική τους ταυτότητα και (β) το ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 σε έντυπη μορφή.

Αντί αυτού μπορούν να προσκομίσουν (α) πιστοποιητικό νόσησης του τελευταίου εξαμήνου ή (β) βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19. Η βεβαίωση θα αφορά διαγνωστικούς ελέγχους PCR ή Rapid Test (όχι Self Test) που πραγματοποιήθηκαν μέχρι και 48 ώρες πριν τις εισιτήριες εξετάσεις.