ΠΜΣ «Κοινωνική Ψυχολογία: Μέθοδοι Έρευνας και Εφαρμογές στην Κοινότητα»- Κανονισμός λειτουργίας

Ο Κανονισμός λειτουργίας του νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας ΑΠΘ, με τίτλο «Κοινωνική Ψυχολογία: Μέθοδοι Έρευνας και Εφαρμογές στην Κοινότητα», δίνεται στο συνημμένο αρχείο: