Π.Μ.Σ. "Γνωστική Ψυχολογία &Εφαρμογές"- Ημερομηνία εισιτήριων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2021-22

Οι εξετάσεις στο μάθημα: «Γνωστικές Λειτουργίες» θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 9.00 – 11.00, στο Κεντρικό Αμφιθέατρο, ισόγειο Παλαιού  Κτιρίου Φιλοσοφικής Σχολής.

Οι υποψήφιες/οι παρακαλούνται να βρίσκονται στο χώρο της εξέτασης μισή ώρα νωρίτερα, έχοντας μαζί τους (α) την αστυνομική τους ταυτότητα και (β) το ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 σε έντυπη μορφή.

Αντί αυτού μπορούν να προσκομίσουν (α) πιστοποιητικό νόσησης του τελευταίου εξαμήνου ή (β) βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19. Η βεβαίωση θα αφορά διαγνωστικούς ελέγχους PCR ή Rapid Test (όχι Self Test) που πραγματοποιήθηκαν μέχρι και 48 ώρες πριν τις εισιτήριες εξετάσεις.