Π.Μ.Σ. Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές – Επιλεγέντες ακαδ. έτους 2018-2019

Παρακάτω παρατίθενται  τα ονόματα των επιλεγέντων του Π.Μ.Σ. «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές». Οι επιλεγείσες είναι δεκατρείς (13) και αναφέρονται με σειρά  κατάταξης. Ακολουθούν τα ονόματα των πέντε (5) επιλαχόντων, επίσης, με σειρά κατάταξης:

 

Επιλεγείσες:

1.            Βασιλειάδου Δήμητρα-Παρασκευή

2.            Πουλου Μαρία

3.            Χατζημέντωρ Αναστασία

4.            Τσιακμάκη Σοφία

5.            Τσουβαλά Αναστασία

6.            Μπούρη Στεφανία-Μαρία

7.            Ιωάννου Ελίνα

8.            Σχοινά Χριστίνα Ιωάννα

9.            Μπίκα Ειρήνη

10.         Μαντίκα Μαρία-Ιωάννα

11.         Σαμαρά Ηλέκτρα

12.         Ηλιάδου Παρασκευή

13.         Βασιλείου Δήμητρα

 

Επιλαχόντες/ούσες:

14. Γεράση Παναγιώτα

15. Μαρούδα Αναστασία

16. Μιχαηλίδης Μιχάλης

17. Γαλαντάρη Κωνσταντία

18. Βενιτικίδη Αλεξάνδρα