Π.Μ.Σ. Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία - Επιτυχόντες κατεύθυνσης Κλινικής Νευροψυχολογίας

Παρακάτω παρατίθενται  τα ονόματα των επιλεγέντων για την κατεύθυνση ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ του Π.Μ.Σ. «Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία». Οι επιλεγείσες είναι επτά (7) και αναφέρονται με σειρά  κατάταξης. Ακολουθεί το όνομα της μίας (1) επιλαχούσας, επίσης, με σειρά κατάταξης:

 

Επιλεγείσες:

Χατζηδημητρίου Ηλέκτρα

Παπαδοπούλου Ελευθερία

Δούλη Ελένη

Ζήσου Ελευθερία

Ηλιάδου Παρασκευή

Αμπατζόγλου Αικατερίνη

Φαμελλου Χρυσούλα

 

Επιλαχούσα:

Λαγκαδίτη Παναγιώτα-Άννα