ΠΜΣ Τμήματος Ψυχολογίας-Ημερομηνία εξετάσεων στην αγγλική γλώσσα

Οι υποψήφιοι/ες για τα ΠΜΣ του Τμήματος Ψυχολογίας

«Κοινωνική Ψυχολογία: Μέθοδοι Έρευνας και Εφαρμογές στην Κοινότητα»  και 

«Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές»

 οι οποίες/οι διαθέτουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας κατώτερου επιπέδου από το απαιτούμενο Β2 θα εξεταστούν στην αγγλική γλώσσα την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα: 9.30-11.30, στο Εργαστήριο Ψυχολογίας (Αίθουσα «Λ.Χουσιάδα», 416 Νέου Κτιρίου Φιλοσοφικής Σχολής)

Οι υποψήφιες/οι παρακαλούνται να βρίσκονται στο χώρο της εξέτασης 15 λεπτά νωρίτερα, έχοντας μαζί τους (α) την αστυνομική τους ταυτότητα και (β) το ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 σε έντυπη μορφή.

Αντί αυτού μπορούν να προσκομίσουν (α) πιστοποιητικό νόσησης του τελευταίου εξαμήνου ή (β) βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19. Η βεβαίωση θα αφορά διαγνωστικούς ελέγχους PCR ή Rapid Test (όχι Self Test) που πραγματοποιήθηκαν μέχρι και 48 ώρες πριν τις εισιτήριες εξετάσεις.