Πρακτική Άσκηση Τμήματος Ψυχολογίας- Προσωρινός πίνακας κατάταξης ακαδ. έτους 2021-22

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη αναλυτική ανακοίνωση και τον πίνακα κατάταξης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22: