Πρακτική Άσκηση χειμερινού εξαμήνου 2018-19 Κατάταξη και αντιστοίχιση επιτυχόντων

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο:

(Στο πρώτο φύλλο δίνεται η κατάταξη όλων όσων έκαναν αίτηση, ενώ στο δεύτερο δίνεται η αντιστοίχιση των επιτυχόντων στις δομές)

Όσοι/ες φοιτητές/φοιτήτριες επιθυμούν να κάνουν ένσταση για την κατάταξή τους παρακαλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση που θα βρουν στο σύστημα της ΔΑΣΤΑ

https://dasta.auth.gr/cmsitem.aspx?sid=3&id=769

να την υπογράψουν και να την στείλουν σκαναρισμένη  στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΑΠΘ praktiki@auth.gr,

ή να προσέλθουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΑΠΘ για να συμπληρώσουν την ένσταση μέχρι την Πέμπτη 08/11/2018 και ώρα 14:00