Πρακτική Χειμερινού εξαμήνου 2018-19, Παρουσίαση Ενημερωτικής Συνάντησης & Προαιτήσεις

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο με την Παρουσίαση της Ενημερωτικής Συνάντησης για την Πρακτική Άσκηση χειμερινού εξαμήνου 2018-19.

 

Προαιτήσεις: Από Δευτέρα 15/10 έως την Παρασκευή 19/10 και ώρα 20:00:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1Z6QrNq8r28W0AbZ9OYp8ypNQsJhdyJZy_irgeoJzFkhjRw/viewform