ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Π.Μ.Σ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» 2021-2022

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Σχολική Ψυχολογία», το οποίο περιλαμβάνει δύο ειδικεύσεις, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.