Προσφερόμενα Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής σε Φοιτητές Άλλων Τμημάτων

Παρακαλούμε δείτε στο συνημμένο αρχείο (επικαιροποίηση 6.10.2020) τα μαθήματα που θα προσφέρει το Τμήμα Ψυχολογίας ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής στους φοιτητές άλλων Τμημάτων, για το ακαδημαικό έτος 2020-2021. Για τα μαθήματα που θα δεχτούν περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τους/τις αντίστοιχους/ες διδάσκοντες/ουσες. 

 

Ανακοινοποίηση ανακοίνωσης για προσφερόμενα μαθήματα ελεύθερης επιλογής σε φοιτητές/τριες άλλων Τμημάτων (23.2.2021)

Στα μαθήματα που υπάρχει όριο συμμετεχόντων, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τις διδάσκουσες
στα δύο πρώτα μαθήματα.

Οι διδάσκουσες θα αποστείλουν λίστα ονομάτων στη Γραμματεία προκειμένου να ολοκληρωθεί η δήλωση των μαθημάτων.

Για τα μαθήματα που δεν υπάρχει όριο συμμετοχών,
 οι ενδιαφερόμενοι/ες θα μπορούν να δηλώσουν είτε οι ίδιοι/ες είτε μέσω της Γραμματείας τους.

Τα προσφερόμενα μαθήματα για το εαρινό εξάμηνο 2020-21 δίνονται στο αντίστοιχο αρχείο: