Προσφερόμενα Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής σε Φοιτητές Άλλων Τμημάτων

Παρακαλούμε δείτε στο συνημμένο επικαιροποιημένο αρχείο τα μαθήματα που θα προσφέρει το Τμήμα Ψυχολογίας ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής στους φοιτητές άλλων Τμημάτων, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαικού έτους 2021-2022.