Προσφερόμενα Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής σε Φοιτητές Άλλων Τμημάτων

Παρακαλούμε δείτε στο συνημμένο αρχείο τα μαθήματα που θα προσφέρει το Τμήμα Ψυχολογίας ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής στους φοιτητές άλλων Τμημάτων, για το ακαδημαικό έτος 2021-2022.

Για τα μαθήματα που θα δεχτούν περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τους/τις αντίστοιχους/ες διδάσκοντες/ουσες.