Πρόγραμμα Erasmus

   Το Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα ERASMUS από το 1987. Ήταν ένα από τα πρώτα Τμήματα του Α.Π.Θ. το οποίο συμμετείχε σε δίκτυα ευρωπαϊκών πανεπιστημίων προάγοντας την κινητικότητα φοιτητών και μελών ΔΕΠ από τότε που ξεκίνησε να ισχύει το πρόγραμμα ERASMUS. Από το 2007 στα πλαίσια της δράσης ERASMUS Placement οι φοιτητές έχουν επιπλέον τη δυνατότητα να εκπονήσουν την πρακτική τους άσκηση σε ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις για μια σύντομη περίοδο των σπουδών τους. Κατά την περίοδο αυτή περισσότεροι από 1000 φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Ψυχολογίας διένυσαν μια περίοδο των σπουδών τους σε κάποιο ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο με την ιδιότητα του φοιτητή ή της φοιτήτριας ERASMUS για σπουδές ή πρακτική άσκηση. Ταυτόχρονα, περισσότεροι από 300 φοιτητές και φοιτήτριες ευρωπαϊκών πανεπιστημίων ήρθαν στο Τμήμα Ψυχολογίας με την ιδιότητα του/της φοιτητή/ριας Erasmus για σπουδές, εκπόνηση πτυχιακής εργασίας ή πρακτική άσκηση. Τα οφέλη του να είναι κάποιος φοιτητής ή φοιτήτρια ERASMUS αναγνωρίζονται από όλους τους νέους ανθρώπους οι οποίοι αξιοποίησαν τη μοναδική αυτή ευκαιρία διεύρυνσης των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τους εμπειριών αλλά και των εμπειριών της ίδιας τους της ζωής.

Συντονιστές Erasmus για το Τμήμα Ψυχολογίας
Ελευθερία Ν. Γωνίδα, Καθηγήτρια
Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής, 4ος όροφος, Αίθουσα 416 "Λάμπρος Χουσιάδας"
Τηλ.: 2310 997309, E-mail: gonida@psy.auth.gr
Ώρες συνεργασίας για το χειεμρινό εξάμηνο 2021-22: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.00-11.00
Διαδικτυακά https://authgr.zoom.us/j/96451412066 Meeting ID: 964 5141 2066

Δέσποινα Τατά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής, 4ος όροφος, Γραφείο 208π.κ.
Τηλ.: 2310 997369, E-mail: dtata@psy.auth.gr
ΏΏρες συνεργασίας για το χειεμρινό εξάμηνο 2021-22: ΤΕΤΑΡΤΗ 13.30-14.30ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.30-14.30

Συντονίστρια Erasmus Placement για το Τμήμα Ψυχολογίας
Ευρυνόμη Αυδή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής, 4ος όροφος, Γραφείο 416
Τηλ.: 2310 997363, E-mail: avdie@psy.auth.gr
Ώρες συνεργασίας για το εαρινό εξάμηνο 2020-21: Επικοινωνία με mail

 

Υποστήριξη Erasmus για το Τμήμα Ψυχολογίας

Μαλαματή Τσαπουτζόγλου, Msc
Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής, 4ος όροφος, Αίθουσα 416 "Λάμπρος Χουσιάδας"Εργαστήριο Ψυχολογίας
Τηλ.: 2310 997332, E-mail: malamat@psy.auth.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών Erasmus:Τρίτη 12.00-14.00
Διαδικτυακά:
 https://authgr.zoom.us/j/96859250223, 
Meeting ID: 968 5925 0223

                                                                  

Για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, η εξυπηρέτηση γίνεται τηλεφωνικά ή με Skype κατόπιν ηλεκτρονικής επικοινωνίας και, εάν χρειαστεί, με δια ζώσης συνάντηση κατόπιν συνεννόησης.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Χρονοδιάγραμμα έναρξης και λήξης εξαμήνων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 -Ημέρες εορτών και αργιών

Οδηγίες Εγγραφής Εισερχόμενων Φοιτητών Erasmus -  Δικαιολογητικά

Χρήσιμες Οδηγίες για την έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας/πάσο/ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Συνοπτικός Οδηγός για το Πρόγραμμα Erasmus

Η παρουσίαση της Ενημερωτικής Συνάντησης Erasmus+ Σπουδές ακαδ. έτους 2021-22 για το Τμήμα Ψυχολογίας δίνεται εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες και διοικητική υποστήριξη, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.