Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΠΜΣ "Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές" 2021-22

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές», για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.