Τομέας Πειραματικής και Γνωστικής Ψυχολογίας

Διευθύντρια Τομέα: Δέσποινα Τατά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Ο Τομέας Πειραματικής και Γνωστικής Ψυχολογίας καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της πειραματικής ψυχολογίας, των γνωστικών και θυμικών ψυχολογικών φαινομένων (αντίληψη, προσοχή, μάθηση, μνήμη, σκέψη, γλώσσα, συναισθήματα), τη βιολογική βάση, τη νευροψυχολογική μελέτη και των δυσλειτουργιών αυτών, την ψυχολογία των ηλικιωμένων, την ψυχομετρία (ψυχολογική αξιολόγηση γνωστικών και θυμικών λειτουργιών), την ιστορία και επιστημολογία της ψυχολογίας, τη συμβολή  της Ψυχολογίας στη Γνωστική Επιστήμη καθώς και τις μεθόδους της ψυχολογικής έρευνας και της στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων των ερευνών.

Διδακτικό αντικείμενο

Ο Τομέας έχει ως διδακτικό αντικείμενο την πειραματική ψυχολογία, τη γνωστική ψυχολογία, τη νευροψυχολογία, την ψυχολογία κινήτρων, τις μεθόδους έρευνας και τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων της ψυχολογικής έρευνας, την ψυχολογία των ηλικιωμένων, τη βιολογική ψυχολογία, την ψυχολογία της σκέψης και της ανάγνωσης, τις διαταραχές μνήμης, τις εφαρμογές της κριτικής σκέψης, την ψυχοφαρμακολογία, την ιστορία, τη φιλοσοφία και την επιστημολογία της Ψυχολογίας, τη συμβολική λογική και της επαγωγική σκέψη καθώς και θέματα που αφορούν τον εγκέφαλο και συναισθήματα.

Ερευνητικό αντικείμενο

Οι κύριες ερευνητικές κατευθύνσεις του Τομέα Γνωστικής και Πειραματικής Ψυχολογίας ταυτίζονται με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών ΔΕΠ του Τομέα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τομέα έχουν ως αντικείμενο τις γνωστικές και μεταγνωστικές διεργασίες, την αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση, το μεταγιγνώσκειν, την ψυχολογία των ηλικιωμένων, την ψυχοπαθολογία, την αιτιοπαθογένεια ψυχιατρικών και νευρολογικών διαταραχών, τη νευροψυχολογική εκτίμηση, τη θεωρία του νου, την κοινωνική νόηση, την αντίληψη συναισθημάτων, τη μνήμη και τη γλώσσα και τη συμβολή τους στην απόκτηση λεξιλογίου, τη μέτρηση της βραχύχρονης μνήμης και την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων σε παιδιά και ενήλικες, τη συνείδηση και τις νοητικές αναπαραστάσεις, τη φιλοσοφία της ψυχολογίας, τη μελέτη των στρεσσογόνων ερεθισμάτων καθώς και τα μοντέλα ανάλυσης διακύμανσης, γραμμική παλινδρόμηση, διερευνητικές και επιβεβαιωτικές παραγοντικές μέθοδοι ποσοτικών δεδομένων, παραγοντική ανάλυση αντιστοιχιών, ανάλυση συστάδων, αξιοπιστία & εγκυρότητα ψυχομετρικών εργαλείων.

 

Νέα μέλη ΔΕΠ:

Καθηγητής Λάζαρος Τριάρχου, triarhou@psy.auth.gr

Επίκουρη καθηγήτρια Βασιλική Φώλια, vfolia@psy.auth.gr