Υποβολή Online Αιτήσεων για την 4η περίοδο Πρακτικής Άσκησης (01/07/2022-31/08/2022)

Οι φοιτητές/τριες των οποίων ο ΑΕΜ βρίσκεται στον επισυναπτόμενο πίνακα, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση από τις 26/05/2022-31/05/2022 στις 11:00π.μ.

Αφορά την πρακτική άσκηση Ιουλίου-Αυγούστου 2022

Οι διαθέσιμες θέσεις που έχουν συγκεντρωθεί από τις συνεργαζόμενες με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Π.Α.) και το Τμήμα Ψυχολογίας για την 4η περίοδο Π.Α. (Ιούλιος-Αύγουστος) του ακαδημαϊκού έτους 2021-22 είναι 26 εκ των οποίων οι 25 βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις προαιτήσεις, ο αριθμός των φοιτητών/τριών που ενδιαφέρθηκαν να ασκηθούν την 4η περίοδο σε συνεργαζόμενες δομές μαζί με τους/τις φοιτητές/τριες που δεν ασκήθηκαν την προηγούμενη περίοδο είναι σαράντα τρεις (43). Όπως αντιλαμβάνεστε, ένα μέρος των φοιτητών/τριών της συγκεκριμένης περιόδου, θα χρειαστεί να μεταφερθεί στην τελευταία περίοδο που ακολουθεί, με βάση την κατάταξή τους και τα προβλεπόμενα κριτήρια. Η ημερομηνία της 5ης (τελευταίας περιόδου) για λόγους ευκολίας των φορέων και για τη διευθέτηση της μεγαλύτερης δυνατής συμμετοχής από την πλευρά τους θα πραγματοποιηθεί από 01/09/2022-31/10/2022.

Επισυνάπτεται ο πίνακας με τον ΑΕΜ των φοιτητών/τριών με βάση την κατάταξη, που αιτήθηκαν να ασκηθούν την περίοδο Ιούλιος-Αύγουστος, καθώς και όσων δεν ασκήθηκαν τον Μάιο.

Παρακαλούμε όλες/όλους τις φοιτήτριες/τους φοιτητές που συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα, να διαβάσετε προσεκτικά την παρουσίαση που είχαμε κάνει (την επισυνάπτουμε εκ νέου) και:

1) να περάσετε τα προσωπικά σας στοιχεία στο σύστημα www.praktiki.auth.gr  Σύνδεση ->  Είσοδος με Ιδρυματικό Λογαριασμό ->  Καρτέλα Προσωπικά Στοιχεία. Καταχωρήστε τα προσωπικά σας στοιχεία

2) να πραγματοποιήσετε την online αίτηση από τις 26/05/2022-31/05/2022 και ώρα 11:00π.μ. Η διαδρομή που θα ακολουθήσετε είναι η εξής: www.praktiki.auth.gr. Σύνδεση-> Είσοδος με Ιδρυματικό Λογαριασμό -> Περίοδος Πρακτικής Άσκησης «Ιούλιος-Αύγουστος 2022», να καταχωρήσετε έως 9 επιλογές και να πατήσετε ΑΙΤΗΣΗ. Σας προτείνουμε να επιλέξετε και τις 9 επιλογές με βάση το ενδιαφέρον σας.

3) να μας αποστείλετε εκ νέου και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά έως τις 31/05/2022 στο praktiki@auth.gr. Πρέπει δηλαδή να μας στείλετε με τη μορφή που αναφέρει η παρουσίαση: α) τη βεβαίωση απογραφής στο ΕΦΚΑ/ΙΚΑ, β) τη βεβαίωση περί ενεργής ασφαλιστικής ικανότητας, γ) το Ατ13 (επισυνάπτεται και σαν αρχείο).

**Όσοι/όσες φοιτητές/τριες είχαν κάνει αίτηση στο παρελθόν, παρακαλούνται να βεβαιωθούν ότι το σύστημα τους επιτρέπει να ολοκληρώσουν την αίτησή τους και να μην αγνοήσουν τη δυνατότητα αυτή, καθώς κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου η επικοινωνία με το γραφείο πρακτικής δεν θα είναι εφικτή.

Σημειώνεται ότι η τελική επιλογή και αντιστοίχιση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα κριτήρια του Τμήματος και την τελική σας κατάταξη, όπως ανακοινώθηκε.

Εάν υπάρχει φοιτητής/τρια που στο μεταξύ ενδιαφέρεται να αναζητήσει μόνος/η του/της Φορέα Υποδοχής για Πρακτική Άσκηση για την επόμενη περίοδο (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος) να επικοινωνήσει μαζί μας μέχρι τις 15/06/2022.

Όσες/όσοι φοιτητές/τριες επέλεξαν να ασκηθούν σε δικό τους φορέα, η υποβολή αίτησης θα γίνει από το γραφείο Πρακτικής, ωστόσο, τα βήματα 1 και 3 πρέπει να γίνουν κανονικά.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης εφαρμόζονται οι ειδικότερες ρυθμίσεις και τα έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που εκάστοτε ισχύουν για το προσωπικό που απασχολείται στον εκάστοτε φορέα που διεξάγεται η πρακτική άσκηση. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει πριν υποβάλετε την αίτησή σας να επικοινωνήσετε με τον εκάστοτε φορέα που σας ενδιαφέρει και να ενημερωθείτε για τη δυνατότητα και τον τρόπο διεξαγωγής της πρακτικής σας άσκησης.