Ωρολόγια προγράμματα ΠΜΣ Κλινικής Ψυχολογίας & Νευροψυχολογίας χειμερινού εξαμήνου 2021-22

Παρακαλούμε δείτε συνημμένα τα ωρολόγια προγράμματα για τις δύο κατευθύνσεις του ΠΜΣ: