3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας, Α.Π.Θ. 10-13 Νοεμβρίου 2022

Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας με θέμα ‘Το σχολείο (μάς) αλλάζει! Η συμβολή της Σχολικής Ψυχολογίας’, που διοργανώνεται από το Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον Κλάδο Σχολικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, θα διεξαχθεί στις 10-13 Νοεμβρίου 2022, στη Θεσσαλονίκη.

 

Αναλυτικές πληροφορίες για το Συνέδριο (υποβολή περιλήψεων, εγγραφές και πρόγραμμα) δίνονται στο σύνδεσμο: 

https://schoolpsychology2022.gr/

 

Σημαντικές ημερομηνίες:

1 Μαρτίου 2022: Έναρξη Υποβολής Περιλήψεων

1 Μαΐου 2022: Λήξη Υποβολής Περιλήψεων

10 Σεπτεμβρίου 2022: Λήξη μειωμένου κόστους εγγραφής

Ημερομηνίες: 
Σάββατο, Φεβρουάριος 12, 2022 - Πέμπτη, Νοέμβριος 10, 2022