Κοινωνική Ψυχολογία Ι

Κωδικός: 
Ψ-261
Παλαιός Κωδικός: 
161 & 265
Περιγραφή: 
Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στις κύριες έννοιες της κοινωνικής ψυχολογίας. Στη διάρκειά του οι φοιτητές/τριες παρακολουθούν δίωρες θεωρητικές διαλέξεις που εστιάζουν στα παρακάτω θέματα: Αντικείμενο – επίπεδα ανάλυσης στην κοινωνική ψυχολογία. Ιστορία της κοινωνικής ψυχολογίας. Μέθοδοι έρευνας. Ενδο-ομαδικά και διομαδικά φαινόμενα. Οι μαθησιακοί στόχοι είναι οι εξής: εξοικείωση με τα κυριότερα πεδία και τις βασικές μεθόδους έρευνας στην κοινωνική ψυχολογία καθώς και με τα επίπεδα ανάλυσης των κοινωνικο-ψυχολογικών φαινομένων. Στο πλαίσιο αυτό οι φοιτητές/τριες α) μελετούν σημαντικά κείμενα της κοινωνικής ψυχολογίας, τα οποία παρουσιάζουν και συζητούν και β) έρχονται σε επαφή με ερευνητικές μεθόδους στη διάρκεια δίωρων ασκήσεων με στόχο την κατανόηση των διεργασιών που ενέχονται στα κοινωνικά φαινόμενα. Η αξιολόγηση των φοιτητών θα γίνεται με εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και τελικές γραπτές εξετάσεις.
Ώρες: 
4
ECTS: 
6
Εξάμηνο: 
2