Διομαδικά φαινόμενα: Σχέσεις μειονοτήτων – πλειονοτήτων

Κωδικός: 
Ψ-767
Παλαιός Κωδικός: 
365
Περιγραφή: 
Στόχος του μαθήματος είναι να φέρει τους φοιτητές σε επαφή με μία σειρά από συλλογικά φαινόμενα που προκύπτουν από τις σχέσεις μειονοτήτων- πλειονοτήτων στο σύγχρονο κόσμο. Επιμέρους θεματικές ενότητες του μαθήματος αποτελούν τα κάτωθι: 1. Κοινωνικο-ιστορικό πλαίσιο και διαμόρφωση μειονοτήτων. 2. Κριτήρια ορισμού μειονοτήτων: Οι σχέσεις "μειονότητας-πλειονότητας" υπό το φως των διoμαδικών σχέσεων. Κριτήρια ορισμού των μειονοτήτων , οι ιστορικές απόψεις των Simpson and Yinger (1985), Berry et al. (1992), και Tajfel (1982), και οι σύγχρονες αντιθέσεις. Το ευμετάβολο των ορισμών. 3. Η κοινωνικο-ψυχολογική προσέγγιση στη μελέτη των μειονοτήτων: Δυνατότητες και ελλείψεις: Aπό τον πειραματισμό και τη μελέτη της επιρροής στον κόσμο της Ιδεολογίας. Μακρο-προσεγγίσεις και μικρο-προσεγγίσεις. 4. Οι μειονότητες στο σύγχρονο κόσμο: Ανθρώπινα δικαιώματα και παραβιάσεις. 5. Xρόνος και μειονότητες. Το μάθημα έχει τη μορφή δίωρων θεωρητικών διαλέξεων και ωριαίας άσκησης και αξιολογείται με εργασίες και γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.
Ώρες: 
4
ECTS: 
6
Εξάμηνο: 
7
Προσφέρεται: 
Όχι