Συγκρούσεις και Συλλογικές Ταυτότητες: Ζητήματα έρευνας

Κωδικός: 
Ψ-768
Παλαιός Κωδικός: 
363
Περιγραφή: 
Στόχος του θεωρητικού μέρους του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με θεωρητικές προσεγγίσεις στο πεδίο των κοινωνικών συγκρούσεων και των συλλογικών ταυτοτήτων (επιθετικότητα, αλτρουιστική συμπεριφορά, θεωρίες για το πλήθος, κοινωνικοψυχολογικές προσεγγίσεις των διεθνών συγκρούσεων, εθνικές ταυτότητες, μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικές συγκρούσεις, επίλυση συγκρούσεων, συμφιλίωση, κοινωνικά κινήματα). Στη διάρκεια της άσκησης οι φοιτητές εκπαιδεύονται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πιλοτικών ερευνών για τα παραπάνω θέματα μέσω της χρήσης τεχνικών συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιεί η κοινωνική ψυχολογία (παρατήρηση, ερωτηματολόγιο, πείραμα, συνέντευξη, ομάδες εστίασης), και τεχνικών ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων (ανάλυση περιεχομένου, ανάλυση λόγου) καθώς και στη συγγραφή σύντομων επιστημονικών εκθέσεων. Η αξιολόγηση των φοιτητών θα γίνεται με εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και τελικές γραπτές εξετάσεις.
Ώρες: 
4
ECTS: 
6
Εξάμηνο: 
7
Προσφέρεται: 
Το μάθημα δε θα διδαχθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-15