Πρακτική Άσκηση στο Εξωτερικό - AIESEC ΑΠΘ

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο της AIESEC ΑΠΘ:

Ημερομηνίες: 
Τετάρτη, Δεκέμβριος 1, 2021 - Δευτέρα, Δεκέμβριος 20, 2021