Πρόσκληση συμμετοχής στο Διεθνή διαγωνισμό: WRICOS (Writing Contest of SUN) 2022

Το Silk Road Universities (SUN) Network, στο οποίο το ΑΠΘ είναι μέλος, προσκαλεί προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές να συμμετέχουν στο Διεθνή διαγωνισμό: WRICOS (Writing Contest of SUN) 2022.

 

Στον εν λόγω διαγωνισμό προσκαλούνται οι φοιτητές που το επιθυμούν να συμμετέχουν, ως εξής:

- Αποστέλοντας ποίημα με θέμα: «Η πόλη μου. Τι σημαίνει η πόλη σου για σένα?». Συγγραφή στίχων για το τραγούδι του SUN, που θα αναδεικνύει τα κοινά σημεία αλλά και την ιδιαιτερότητα των πόλεων του Δρόμου του Μεταξιού

- Αποστέλοντας δοκίμιο με θέμα: 1) «Η πόλη μου. Τι σημαίνει η πόλη σου για σένα?» ή 2) “Student’s Perspectives on the Era of AI and Big Data: Opportunities & Challenges”

- H γλώσσα υποβολής είναι στα Ελληνικά και συνιστάται να υποβληθεί με συνημμένη μετάφραση στα Αγγλικά .

- Προθεσμία υποβολής: 15 Δεκεμβρίου 2021.

- Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή υποψηφιοτήτων και το διαγωνισμό στην επισυναπτόμενη αφίσα “WRICOS 2022” και στον ιστότοπο http://www.sun-silkroadia.org.

 

Οι φοιτητές που επιθυμούν να λάβουν μέρος, παρακαλούνται, αφού υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους στην ιστοσελίδα του SUN Network, να ενημερώσουν σχετικά και το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων στο email internat-rel@auth.gr.

 

Ημερομηνίες: 
Δευτέρα, Δεκέμβριος 6, 2021 - Τετάρτη, Δεκέμβριος 15, 2021