Προσφορά δωρεάν διαδικτυακών μαθημάτων από το Justus Liebig University Giessen της Γερμανίας

 

Στο πλαίσιο της Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας του Α.Π.Θ.  με το Justus Liebig University Giessen της Γερμανίας, προσφέρονται από το εν λόγω Πανεπιστήμιο δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΑΠΘ, σε διάφορα επιστημονικά πεδία, καθώς και δωρεάν μαθήματα Γερμανικών επιπέδου Α1, για το εαρινό εξάμηνο 2022.

 

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες από την παρακάτω ηλεκτρονική αλληλογραφία και το σχετικό πληροφοριακό υλικό (pdf), που επισυνάπτεται, καθώς και να απευθυνθούν στους διοργανωτές του προγράμματος στο Justus Liebig University Giessen, για τυχόν απορίες τους, στο email VIP@admin.uni-giessen.de.

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 11η Φεβρουαρίου 2022. Τα μαθήματα προς επιλογή είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα https://www.jlu-digitalcampus.de/vip, ενώ οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στην ιστοσελίδα  https://giessen.moveon4.de/locallogin/54f00f31140ba00160000000/eng#. Το πρόγραμμα ξεκινάει τον Απρίλιο του 2022.

Συνημμένα Αρχεία: 

Ημερομηνίες: 
Δευτέρα, Ιανουάριος 24, 2022 - Παρασκευή, Φεβρουάριος 11, 2022