Έκθεση για τις σπουδές στη Γαλλία 2022 - 13 Φεβρουαρίου 2022 - Γαλλικό Ινστιτoύτο Θεσσαλονίκης

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος διοργανώνει την ετήσια Έκθεση για τις σπουδές στη Γαλλία 2022, που θα διεξαχθεί υβριδικά:

  • Την Τετάρτη 9 και την Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2022 διαδικτυακά: www.ifg.gr
  • το Σάββατο 12 Φεβρουαρίου 2022 στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος στην Αθήνα με φυσική παρουσία 
  • την Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2022 με φυσική παρουσία στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης

 Επισυνάπτεται επιστολή-πρόσκληση της Κ. Σανδρίν Μουσέ, Γενικής Πρόξενου της Γαλλίας & Διευθύντριας του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης με το σχετικό δελτίο τύπου και αναλυτικές πληροφορίες για την έκθεση στη Θεσσαλονίκη.

Συνημμένα Αρχεία: 
Ημερομηνίες: 
Τετάρτη, Φεβρουάριος 2, 2022 - Κυριακή, Φεβρουάριος 13, 2022