Κύκλος διεπιστημονικών διαδικτυακών διαλέξεων για την ισότητα των φύλων, Μάιος 2022

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων της Φιλοσοφικής Σχολής AΠΘ συνεχίζει τον διεπιστημονικό κύκλο εβδομαδιαίων διαδικτυακών διαλέξεων (Τετάρτες, 7-9 μ.μ.) και απευθύνεται σε όλους και όλες. Το αναλυτικό πρόγραμμα για το μήνα Μάιο δίνεται στο συνημμένο αρχείο:

Ημερομηνίες: 
Τρίτη, Μάιος 3, 2022 - Τετάρτη, Ιούνιος 1, 2022