3ο Θερινό Εργαστηριακό Σχολείο: Ποιοτικές Μέθοδοι την Εφαρμοσμένη Κοινωνική Έρευνα και την Ψυχική Υγεία, 8-12.8.22

Qualitative Methods in Applied Social Research & Mental Health - LaQualAp2022

SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES - Department of Sociology, University of the Aegean

8 Aug 2022 to 12 Aug 2022

Vitsa, Ioannina

Το Εργαστήριο Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ψηφιακής Τεκμηρίωσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σας προσκαλεί στο 3ο Θερινό Εργαστηριακό Σχολείο: Ποιοτικές Μέθοδοι την Εφαρμοσμένη Κοινωνική Έρευνα και την Ψυχική Υγεία, που θα υλοποιηθεί το χρονικό διάστημα από 08.08.2022 έως 12.08.2022 στη Βίτσα Ιωαννίνων.

 

Περισσότερες πληροφορίες https://summer-schools.aegean.gr/LaQualAp2022

Ημερομηνίες: 
Παρασκευή, Μάιος 20, 2022 - Δευτέρα, Ιούνιος 27, 2022