Χρ. Παπαχρήστου - Αλλαγή ημερομηνίας έναρξης μαθημάτων

Τα μαθήματα της κ. Παπαχρήστου ΨΥ761 - Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία και ΨΥ886 - Ψυχοσωματική θα ξεκινήσουν στις 18.10.2021 και 19.10.2021 αντίστοιχα λόγω συμμετοχής σε επιστημονική συνάντηση