ΨΥ 778: Κλινική Ψυχολογία - Ψυχοδυναμική προσέγγιση

Το μάθημα ΨΥ 778: Κλινική Ψυχολογία - Ψυχοδυναμική προσέγγιση απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες 7ου εξαμήνου και επάνω. Δεν προσφέρεται σε φοιτητές και φοιτήτριες 5ου εξαμήνου.