Α.Μπάκα: Κοινωνική Ψυχολογία Ι

Το μάθημα Κοινωνική Ψυχολογία Ι τη Δευτέρα 18.10.2021 θα ξεκινήσει στις 9.00. Συνιστάται ωστόσο στις/στους φοιτήτριες/ες να προσέλθουν νωρίτερα ώστε να αποφύγουμε τις καθυστερήσεις λόγω του ελέγχου στην είσοδο του κτιρίου