Ώρες συνεργασίας Ε. Αλεξιάδου

Οι ώρες συνεργασίας μου για το χειμερινό εξάμηνο 2021-2022 θα γίνονται κάθε Τετάρτη 11-13, μέσω zoom. Όποιος και όποια θέλει να επικοινωνήσει μαζί μου , θα πρέπει πρώτα να μου στείλει email και να κλείσουμε μια συγκεκριμένη ώρα διαδικτυακής συνάντησης και να του/της στείλω το link .

 

 

Η Διδάσκουσα

Ελπινίκη Αλεξιάδου

ΕΕΠ Γερμανικών ΚΔΞΓ

Email: ealexiad@lance.auth.gr