ΨΥ-804 Γνωστικές Διαταραχές Επικοινωνίας: Αλλαγή ώρας μαθήματος

Αγαπητοί φοιτητές/φοιτήτριες

Από την επόμενη εβδομάδα 13/4 και μέχρι την λήξη του εξαμήνου το μάθημα αυτό θα ξεκινάει στις 15.00 και θα ολοκληρώνεται στις 17.00 στην αίθουσα 106 (αντί για 16.00 με 17.30) προκειμένου να εξυπηρετηθούν φοιτητές/φοιτήτριες που παρακολουθούν άλλο μάθημα το οποίο ξεκινάει στις 17.00 και συνήθως αναγκάζονταν να αποχωρούν νωρίτερα από το μάθημα.

Ο Διδάσκων

Λάμπρος Μεσσήνης