Προκήρυξη ΠΜΣ "Σχολική Ψυχολογία" για το ακαδ. έτος 2022-23

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. για φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Σχολική Ψυχολογία», το οποίο περιλαμβάνει δύο ειδικεύσεις, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.