ανακοίνωση για πτυχιακές εργασίες 2022-2023

Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 θα αναλάβω εργασίες που θα προτείνουν οι φοιτητές/τριες, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους. Πρόκειται για ποιοτικές μελέτες, σε κάποιο θέμα της κλινικής ψυχολογίας που σχετίζεται με τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα, και ιδιαίτερα θέματα που αφορούν την εμπειρία, κατανόηση, διαχείριση και επαγγελματική αντιμετώπιση των ψυχικών προβλημάτων.

Συνήθως πρόκειται για μελέτες που εξετάζουν

  • μέσω συνεντεύξεων / ομάδων εστίασης
  • με άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας / επαγγελματίες / φροντιστές / συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες / το κοινό
  • την εμπειρία / κατανόηση / απόψεις / πρακτικές διαχείρισης / επαγγελματική αντιμετώπιση
  • σχετικά με κάποια πτυχή κάποιων ψυχικών διαταραχών / θεμάτων ψυχικής υγείας

Είναι σημαντικό οι φοιτητές/τριες να έχουν σκεφτεί και διασφαλίσει τη δυνατότητα πρόσβασης σε συμμετέχοντες/ουσες. Δεν είναι σύνηθες προπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες να έχουν πρόσβαση σε ειδικούς πληθυσμούς, ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας, φροντιστών ή επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Εάν δεν έχετε ήδη επαφή με άτομα, οργανώσεις ή φορείς στο χώρο της ψυχικής υγείας, παρακαλώ μην επικοινωνήσετε με οργανώσεις ή φορείς για το σκοπό της μελέτης. Εάν έχετε ήδη επαφή, μπορείτε να σκεφτείτε αν μπορείτε να την αξιοποιήσετε για τη μελέτη σας.

 

Η εργασία θα εκπονηθεί σε δύο εξάμηνα, σε όλη τη διάρκεια του ακαδημαικού έτους 2022-2023, και η εποπτεία θα γίνεται ομαδικά ανά δύο εβδομάδες.

 

Κριτήρια επιλογής πτυχιακών εργασιών (έχουν προτεραιότητα προτάσεις που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια):

α) σχετικότητα του θέματος με τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα και ποιότητα της πρότασης

β) επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος Κοινοτική Κλινική Ψυχολογία (όσοι/ες παρακολουθείτε το μάθημα στο παρόν εξάμηνο, θα πρέπει να εξεταστείτε σε αυτό στην εξεταστική περίοδο του Ιουνίου και ο βαθμός θα ληφθεί υπόψιν στην τελική επιλογή)

γ) γνώση ποιοτικής μεθοδολογίας, όπως φαίνεται από την επιτυχή παρακολούθηση του ποιοτικού κύκλου του μαθήματος Μεθοδολογία Έρευνας ΙΙ και του μαθήματος Ποιοτική Έρευνα στην Κλινική Ψυχολογία, όπως και άλλων τυχόν μαθημάτων που αφορούν την ποιοτική έρευνα

δ) δέσμευση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επίβλεψης και εκπόνησης της μελέτης για δύο εξάμηνα

ε) πρόσβαση στο δείγμα

στ) δυνατότητα ομαδικής εργασίας δύο ατόμων

 

Οι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται μπορούν να στείλουν την πρότασή τους από την ιδρυματική τους ηλεκτρονική διεύθυνση ως το τέλος Μαίου σε ηλεκτρονικό μήνυμα στην ιδρυματική μου ηλεκτρονική διεύθυνση georgaca@psy.auth.gr. Στο μήνυμα θα περιλαμβάνονται οι παρακάτω πληροφορίες:

Ονοματεπώνυμο, ΑΕΜ, τρέχον εξάμηνο σπουδών, ιδρυματική ηλεκτρονική διεύθυνση (αν υποβάλετε πρόταση για πτυχιακή εργασία δύο ατόμων, την υποβάλετε μία φορά και γράφετε τα στοιχεία και των δύο ατόμων στο ίδιο μήνυμα)

α) σύντομη περιγραφή της προτεινόμενης έρευνας (θέμα, δείγμα, διαδικασία συλλογής και ανάλυσης δεδομένων) (ως 200 λέξεις)

β) ακαδ.έτος παρακολούθησης του μαθήματος Κοινοτική Κλινική Ψυχολογία και βαθμός (αν παρακολουθείτε το μάθημα φέτος, δηλώνετε ότι θα εξεταστείτε στην εξεταστική περίοδο του Ιουνίου)

γ) ακαδ.έτος παρακολούθησης του μαθήματος Μεθοδολογία Έρευνας ΙΙ και βαθμός στην εργασία του ποιοτικού κύκλου, ακαδ.έτος παρακολούθησης του μαθήματος Ποιοτική Έρευνα στην Κλινική Ψυχολογία και βαθμός, παρακολούθηση άλλων τυχόν μαθημάτων που αφορούν την ποιοτική έρευνα

δ) δέσμευση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επίβλεψης και εκπόνησης της μελέτης για δύο εξάμηνα

ε) δυνατότητα πρόσβασης στο δείγμα (πώς θα βρείτε και θα προσεγγίσετε τους συμμετέχοντες, έχετε ήδη πρόσβαση στο συγκεκριμένο πληθυσμό και πώς;)

στ) δυνατότητα ομαδικής εργασίας δύο ατόμων (αναφέρετε αν είστε δύο άτομα μαζί με κοινή πρόταση ή αν δέχεστε να σας βάλω μαζί με άλλο άτομο, σε περίπτωση που είστε μόνος/η)

ζ) μέσος όρος βαθμολογίας στα μαθήματα ως τώρα

 

Υπάρχει περίπτωση να επικοινωνήσω μαζί σας ηλεκτρονικά για διευκρινίσεις, πριν την τελική επιλογή.

Στις πρώτες μέρες του Ιουνίου θα αποφασίσω ποιες διπλωματικές θα αναλάβω και θα ενημερώσω όλους/ες, τόσο αυτούς/ές που έχουν επιλεγεί όσο και αυτούς/ές που δεν έχουν επιλεγεί, ηλεκτρονικά.

 

Ευγενία Γεωργάκα