Χρ. Αθανασιάδου - Εποπτεία πτυχιακών εργασιών για το ακαδ. έτος 2022-23

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΑΚ. ΕΤΟΣ 2022-23

Διδάσκουσα: Χριστίνα Αθανασιάδου, αν. καθηγήτρια

 

Παρακαλώ οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που επιθυμούν να εκπονήσουν διπλωματική εργασία υπό την εποπτεία μου, κατά την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, να στείλουν την αίτησή τους στο email μου (cathan@psy.auth.gr) έως την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022.

Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει την ερευνητική τους πρόταση (έως 500 λέξεις) και τα απαραίτητα στοιχεία τους (π.χ. ονοματεπώνυμο, ΑΕΜ, στοιχεία επικοινωνίας). Επίσης, στην αίτηση να δηλώσουν αν έχουν παρακολουθήσει κάποιο μάθημα σχετικό με μεθοδολογία έρευνας (είτε ποιοτική, είτε ποσοτική).

Θα προτιμηθούν προτάσεις ερευνητικών εργασιών που ακολουθούν την ποιοτική μεθοδολογία έρευνας και εμπίπτουν στις θεματικές περιοχές της φεμινιστικής έρευνας, της συμβουλευτικής στο σχολείο και της υποστήριξης, γενικότερα, της ευζωΐας μαθητών/τριών, γονέων ή/και εκπαιδευτικών. Επιπλέον, θα προτιμηθούν φοιτήτριες και φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει μάθημα σχετικό με την ποιοτική μεθοδολογία έρευνας ή κάποιο άλλο μάθημα με συναφές περιεχόμενο.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν προσωπικά έως τις 20 Ιουνίου 2022.