Μεταλλίδου Παναγιώτα

Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση
Τομέας: 
Πειραματική και Γνωστική Ψυχολογία
Γραφείο: 
208γ, Παλαιό Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής
Τηλέφωνο: 
2310997972

Σπουδές