Μασούρα Ελβίρα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Γνωστική-Πειραματική Ψυχολογία
Τομέας: 
Πειραματική και Γνωστική Ψυχολογία
Γραφείο: 
416 Αίθουσα "Λ. Χουσιάδα", Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής
Τηλέφωνο: 
2310997270

Σπουδές