Ρούσση Παγώνα

Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Κλινική Ψυχολογία με γνωστική-συμπεριφορική κατεύθυνση
Τομέας: 
Κοινωνική και Κλινική Ψυχολογία
Γραφείο: 
209A, Παλαιό Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής
Τηλέφωνο: 
2310997360

Σπουδές