Μπάκα Αφροδίτη

Επίκουρη Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Κοινωνική Ψυχολογία
Τομέας: 
Κοινωνική και Κλινική Ψυχολογία
Γραφείο: 
116, Παλαιό Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής
Τηλέφωνο: 
2310997341

Σπουδές