Ξανθοπούλου Δέσποινα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Οργανωσιακή Ψυχολογία
Τομέας: 
Κοινωνική και Κλινική Ψυχολογία
Γραφείο: 
416 Αίθουσα "Λ. Χουσιάδα", Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής
Τηλέφωνο: 
2310997216

Σπουδές