Χρυσοχόου Ελισάβετ

Επίκουρη Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Αναπτυξιακή Ψυχολογία
Τομέας: 
Εξελικτική και Σχολική Ψυχολογία
Γραφείο: 
416 Αίθουσα "Λ. Χουσιάδα", Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής
Τηλέφωνο: 
2310997336

Σπουδές