Εθελοντική δραστηριότητα στην αναπηρία

Πρόσκληση

για εθελοντική συμμετοχή και υποστήριξη

προγραμμάτων «κοινωνικής ένταξης στη γειτονιά»

που υλοποιούνται από ειδικά δημοτικά σχολεία, ΕΕΕΕΚ, ΤΕΕ ειδικής αγωγής

της Θεσσαλονίκης

και το περιοδικό «Η Ζωή Πλαγίως»,

με την επιστημονική και παιδαγωγική ευθύνη των συντονιστών ειδικής εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης κ. Χ. Ευκαρπίδη και Γ. Μπότσα και του επικ. καθηγητή ειδικής εκπαίδευσης του ΑΠΘ κ. Γ. Μπάρμπα.

Καταληκτική ημερομηνία για δήλωση συμμετοχής στο πρόγραμμα:
Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019

Αναλυτικές πληροφορίες δίνονται στο συνημμένο αρχείο: