Ακαδημαϊκή ταυτότητα - κάρτα Βιβλιοθήκης

Η ενεργοποίηση της ακαδημαϊκής ταυτότητας των φοιτητών/τριών ως κάρτα βιβλιοθήκης θα πραγματοποιείται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 12:30μ.μ. έως τις 5:00μ.μ.

Από τη βιβλιοθήκη

Τμήματος Ψυχολογίας