Πρακτική Άσκηση εαρινού εξαμήνου 2019-20: Παρουσίαση Ενημερωτικής Συνάντησης

Η παρουσίαση της Ενημερωτικής Συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στις 7.2.2020 δίνεται εδώ.

 

Το έντυπο ΑΤ13 για τη συμπλήρωση των στοιχείων του τραπεζικού λογαριασμού φοιτητών βρίσκεται στο σύνδεσμο: ΑΤ13

Image: