Ώρες συνεργασίας διδασκόντων/ουσών κατά το εαρινό εξάμηνο 2019-20

Οι ώρες συνεργασίας των διδασκόντων/ουσών του Τμήματος Ψυχολογίας, για το εαρινό εξάμηνο 2019-20, δίνονται στο συνημμένο αρχείο:

 

Συνημμένα Αρχεία: