Πρακτική Άσκηση εαρινού εξαμήνου 2019-20: Αντιστοίχιση φοιτητών/ητριών σε δομές

Η αντιστοίχιση φοιτητών/ητριών σε δομές για την πρακτική άσκηση εαρινού εξαμήνου 2019-20 δίνεται στο συνημμένο αρχείο.

Όσοι/ες φοιτητές/φοιτήτριες επιθυμούν να κάνουν ένσταση για την κατάταξή τους παρακαλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση που υπάρχει στο επισυναπτόμενο αρχείο, να την υπογράψουν και να την στείλουν σκαναρισμένη  στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΑΠΘ: praktiki@auth.gr, ή να προσέλθουν οι ίδιοι/ες στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΑΠΘ για να συμπληρώσουν την ένσταση από τη Δευτέρα 09/03/2020 μέχρι και την Παρασκευή 13/03/2020 και ώρα 14:00.

Θα θέλαμε επίσης να σας ενημερώσουμε ότι για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθεί νέα (θερινή) περίοδος πρακτικής άσκησης από 1/7/2020 έως και 31/8/2020 για 20 θέσεις.
Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί θα είναι η ίδια (προαιτήσεις και online αιτήσεις) εκ νέου. Στη διαδικασία μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές/τριες που δεν επιλέχθηκαν ή που δεν έκαναν αίτηση κατά το τρέχον εαρινό εξάμηνο.
Οι ημερομηνίες για τις προαιτήσεις και τις online αιτήσεις θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος και της ΔΑΣΤΑ μετά το Πάσχα.