Εξυπηρέτηση κοινού και διαδικασία ορκωμοσίας

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση: