Ανακοίνωση Βιβλιοθήκης Τμήματος Ψυχολογίας για την επιστροφή βιβλίων

΄Ολοι οι φοιτητές, οι φοιτήτριες και οι υπόλοιποι δανειζόμενοι από τη βιβλιοθήκη του Τμήματος Ψυχολογίας που έχουν δανειστεί βιβλία δεν πρέπει να ανησυχούν σχετικά με τον δανεισμό τους. Η επιστροφή των βιβλίων θα γίνει όταν ανοίξουν οι βιβλιοθήκες χωρίς καμία επιβάρυνση.

 

Από τη βιβλιοθήκη

Του Τμήματος Ψυχολογίας