23.3.2020 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση για την εξυπηρέτηση κοινού και τη διαδικασία ορκωμοσίας, όπως επικαιροποιήθηκε στις 23.3.2020